Pogoda dla rolników

Cenne informacje dla rolników, czyli agrometeorologia

Agrometeorologia jest nauką, która zajmuje się badaniem warunków klimatycznych oraz ich wpływem na produkcję rolniczą. Dziedzina ta jest bardzo ważna dla rolników i często decyduje o powodzeniu podczas prowadzenia własnych upraw, bądź porażce. Śledzenie na bieżąco pogody jest bardzo ważne dla osób uprawiających rolę, dlatego tak istotne jest, by znaleźć dobre, wiarygodne i rzetelne źródła.

Zalety komunikacji miejskiej

Zalety komunikacji miejskiej

Komunikacja miejska. To tu dzieją rozmaite historie z udziałem tych młodszych i tych starszych. Jednak to nie tylko zabawne opowieści i przygody sprawiają, że warto przesiąść się na ten środek transportu. Zatem jakie są korzyści komunikacji miejskiej dla pasażera? A jakie dla innych uczestników ruchu?

Średni wiek życia ludzi w Polsce

Jaka jest średnia długość życia w Polsce?

Długość życia jest bardzo ważna w wielu wymiarach – osobistym, rodzinnym, zawodowym. Istotna jest także dla finansów państwa, w tym prognozowania wysokości przyszłych emerytur, ale również opracowywania systemów ochrony zdrowia pod kątem projektowanych problemów zdrowotnych grup ludności w różnym wieku. Jak się okazuje, długość życia jest przedmiotem bardzo ciekawych analiz, a także nie mniej interesujących […]

Biznes a pandemia. Jak firmy mogą pomóc?

Solidarność – do niedawna to hasło kojarzono przede wszystkim z minionymi czasami i inną sytuacją polityczno-gospodarczą kraju. Obecnie hasło „solidarność” stało się jak najbardziej aktualne, a my mierzymy się z nowym i trudnym do pokonania wrogiem, nie tylko jako jednostki, ale też jako społeczeństwo. W okresie największej niepewności obserwowaliśmy w mediach wszelkie przejawy bezinteresownej pomocy […]

Kolorowe kosze na śmieci

Zalety selektywnej zbiórki odpadów

Posegregowane odpady są bardzo cennymi surowcami wtórnymi, które mogą być ponownie wykorzystane w taki sam sposób, w jaki były używane pierwotnie lub zupełnie nowy. Sortowanie to wstępny proces recyklingu. Odzysk surowców i ich ponowne wykorzystywanie to jeden z najefektywniejszych sposobów ochrony środowiska naturalnego.

Cenzura internetu

PILNE! Prawo które cenzuruje internet – już jutro głosowanie!

Reforma praw autorskich jaką starają się przeforsować w Unii Europejskiej będzie dotyczyć każdego, kto korzysta z Internetu. Będąc nawet zwykłym użytkownikiem zdarzyło się nam pewnie nie raz wstawić linka czy coś zacytować nawet na forum czy grupie dyskusyjnej. Zamieszanie wokół praw autorskich Ochrona twórców i artystów, a raczej ich produktów przed udostępnianiem kopii pirackich z […]