Składanie wniosku o zabezpieczenie alimentów

Kiedy warto złożyć wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Nie zawsze osoba zobowiązana do płacenia alimentów rzeczywiście wypełnia ten obowiązek. Rozwiązaniem będzie złożenie pozwu o alimenty. Często sprawy o alimenty ciągną się jednak latami. Dlatego warto wcześniej wystąpić o zabezpieczenie alimentów.

Obowiązek alimentacyjny jest w Polsce regulowany przez przepisy kodeksu cywilnego i dotyczy nie tylko takich roszczeń jak alimenty na dziecko, ale też np. alimenty na byłego małżonka po rozwodzie. O alimenty mogą się też ubiegać krewni w linii prostej oraz rodzeństwo. Alimenty mają na celu zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów, takich jak mieszkanie, wyżywienie czy opieka medyczna. Jeśli składając pozew o alimenty zachodzi obawa, że osoba, na której będzie spoczywał obowiązek alimentacyjny, nie będzie się z tego obowiązku wywiązywać, to warto pomyśleć nad zabezpieczeniem roszczenia.

Dlaczego warto wnioskować o zabezpieczenie alimentów?

Zabezpieczenie alimentów ma na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb osoby uprawnionej do alimentów. Zabezpieczenie alimentów to tymczasowe rozstrzygnięcie sądu na czas trwania postępowania, dzięki temu zobowiązany będzie musiał płacić alimenty od razu, już w trakcie trwania postępowania. Zabezpieczeniem alimentów może być wpłacanie określonej kwoty pieniężnej na konto uprawnionego, zastawienie nieruchomości lub innych przedmiotów wartościowych czy potrącanie określonej kwoty z wynagrodzenia. Sąd może też zarządzić inne środki, takie jak poręczenie czy weksel in blanco. Jak ustalić wysokość alimentów? Sąd weźmie pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego do alimentów, jak i możliwości finansowe zobowiązanego. Jeśli zobowiązany do alimentów, nie będzie ich płacił to możliwa będzie egzekucja zabezpieczenia alimentów przez komornika. Zabezpieczenie alimentów przyda się nie tylko wtedy, gdy istnieje ryzyko, że alimenty nie będą płacone, ale także wtedy, kiedy postępowanie będzie się przedłużać np. z powodu konieczności pozyskania dodatkowych dokumentów.

Co musi zawierać wniosek o zabezpieczenie alimentów?

Składając wniosek o zabezpieczenie alimentów trzeba upewnić się, że spełnia on wszystkie wymogi formalne, a także zawiera niezbędne informacje, takie jak dane obu stron, zarówno osoby zobowiązanej do płacenia alimentów, jak i uprawnionej do ich otrzymywania. Ważne będzie odpowiednie uzasadnienie wniosku i opisanie sytuacji, która wpływa na konieczność zabezpieczenia alimentów. We wniosku warto też podać proponowaną wysokość alimentów, a także wskazać preferowany sposób zabezpieczenia alimentów. Do wniosku o zabezpieczenie alimentów warto dołączyć dowody np. dokumenty potwierdzające sytuację finansową, koszty utrzymania czy bieżące wydatki. Wniosek o zabezpieczenie alimentów składa się do właściwego sądu rejonowego. Następne sąd przygotuje i przeprowadzi postępowanie, zapoznając się z dowodami i wydając orzeczenie w formie postanowienia lub wyroku. Warto pamiętać o tym, że alimenty mogą zostać zabezpieczone zarówno w czasie trwanie procesu, jak i przed wytoczeniem sprawy. Można to zrobić w ramach postępowania alimentacyjnego lub w odrębnym postępowaniu zabezpieczającym. O zabezpieczenie alimentów wnosi się też często np. w sprawie o rozwód czy o podwyższenie alimentów. Wniosek o zabezpieczenie alimentów jest zwolniony od kosztów sądowych.

Artykuł powstał przy współpracy z Kancelarią Radcy Prawnego Tomasz Walczak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *