Firma budująca hale stalowe

Jaki zakres usług mogą oferować firmy budujące hale stalowe?

Przedsiębiorstwa zajmujące się realizacją hal działają w różnym zakresie. Wiele z nich oferuje usługi generalnego wykonawstwa, ale nie brakuje również takich, które skupiają się wyłącznie na dostawie i montażu konstrukcji – nie wykonują prac ziemnych i nie przygotowują fundamentów pod obiekty. Jak może wyglądać współpraca z firmami budującymi hale stalowe?

Potrzeby inwestorów są zróżnicowane. Jedni oczekują kompleksowej realizacji obiektów i wybierają generalne wykonawstwo, inni wolą współpracować z kilkoma firmami naraz, a jeszcze inni chcą przebudować lub zmodernizować już istniejące budynki. Firmy budujące hale stalowe wychodzą im naprzeciw i mają w swojej ofercie różne usługi.  Jaki może być ich zakres?

Dostawa i montaż konstrukcji pod hale stalowe

Jeżeli inwestor planuje zlecić wykonanie prac ziemnych i fundamentów konkretnemu przedsiębiorstwu, a wykonanie konstrukcji drugiemu, ma możliwość skorzystania wyłącznie z dostawy i montażu tej konstrukcji.

Najlepsi wykonawcy dysponują własnymi brygadami montażowymi, które specjalizują się w tego typu zleceniach. Poza tym zawsze przekazują klientom projekty montażu, czyli dokumenty zawierające informacje o przebiegu prac i czasie ich trwania.

Rozbudowa, przebudowa, modernizacja

Inny rodzaj usług to rozbudowy, przebudowy, adaptacje oraz modernizacje już istniejących obiektów. Inwestorzy, którzy potrzebują miejsca na nowe linie produkcyjne lub do przechowywania kolejnych materiałów, mogą zlecić powiększenie hali. Podobnie jak ci chcący wprowadzić nowocześniejsze rozwiązania technologiczne. Jeśli dotychczasowa konstrukcja wytrzyma dodatkowe obciążenie albo da się ją zmienić w stosunkowo łatwy sposób, przeprowadza się prace budowlane.

Niektóre firmy zajmujące się stawianiem hal stalowych są w stanie modernizować budynki przy ciągle trwającym procesie produkcyjnym. Dzięki temu, że produkcja nie musi być wstrzymana, klient nie notuje strat.

Firma budująca hale stalowe

Generalne wykonawstwo hal stalowych

O najszerszym zakresie usług mówi się w przypadku generalnego wykonawstwa budowlanego. Firmy budujące hale przemysłowe, magazynowe, handlowe czy sportowe mogą zająć się koordynacją wszystkich prac – od momentu przygotowania projektu budowlanego, przez kontrolę przebiegu realizacji poszczególnych etapów, aż do czasu oddania obiektu do użytkowania.

Z perspektywy inwestora to bardzo wygodna forma. Konieczność dbania o najwyższą jakość i wywiązania się z założonego harmonogramu spoczywa na generalnym wykonawcy. Inwestor skupia się na prowadzeniu własnej działalności, nie musi się martwić o kwestie formalne ani o ciągłe nadzorowanie prac.

Część wykonawców, np. firma Commercecon (https://commercecon.pl/o-nas/), idzie o krok dalej, oferując jeszcze inną formułę współpracy. Może dodatkowo opracować koncepcję architektoniczną, analizę uwarunkowań terenu pod inwestycję, pełną dokumentację projektową, szczegółowy budżet łącznie z propozycją optymalizacji kosztów, uzyskać niezbędne pozwolenia, otrzymać pozwolenie na użytkowanie, a także świadczyć usługi serwisu gwarancyjnego i wsparcia technicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *