Kolorowe kosze na śmieci

Zalety selektywnej zbiórki odpadów

Posegregowane odpady są bardzo cennymi surowcami wtórnymi, które mogą być ponownie wykorzystane w taki sam sposób, w jaki były używane pierwotnie lub zupełnie nowy. Sortowanie to wstępny proces recyklingu. Odzysk surowców i ich ponowne wykorzystywanie to jeden z najefektywniejszych sposobów ochrony środowiska naturalnego.

Według definicji Ministerstwa Środowiska selektywna zbiórka odpadów jest „zbieraniem, którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem”.

Korzyści wynikające z segregacji

Sortowanie odpadów ma bezpośredni wpływ na wiele aspektów życia społecznego oraz kwestii dotyczących ekologii. Przede wszystkim takie działania ograniczają ilość odpadów zalegających na składowiskach, dzięki czemu mniej toksycznych substancji przedostaje się do gleby, wody i powietrza. Ponadto selektywna zbiórka odpadów nawet w obrębie własnego gospodarstwa domowego zwiększa świadomość ekologiczną i uwrażliwia na problemy związane z zagrożeniami płynącymi z niewłaściwego postępowania ze śmieciami. Selekcja jest wstępnym procesem recyklingu, który pozwala na ograniczenie eksploatacji surowców pierwotnych oraz oszczędności w zakresie zużycia energii i nakładów finansowych.

Selektywna zbiórka odpadów a recykling poszczególnych surowców

Dzięki wprowadzeniu na szeroką skalę obowiązku sortowania odpadów, m.in. przy wykorzystaniu odpowiednich kontenerów możliwe jest szybsze i efektywniejsze odzyskiwanie surowców w procesie recyklingu.

Recykling papieru pozwala na oszczędność energii nawet o 75% w stosunku do produkcji papieru z surowców pierwotnych. Ponadto zmniejsza się w ten sposób ilość odpadów, a zanieczyszczenie powietrza i zużycie wody jest ograniczane o około 70%. Włókna celulozowe, które są materiałem odzyskiwanym z makulatury mogą być ponownie wykorzystywane nawet do 6 razy.

Szkło jest jednym z najlepszych surowców, które mogą zostać poddane recyklingowi. Można je odzyskiwać niemal bez strat i wielokrotnie wprowadzać ponownie do użytku.

Tworzywa sztuczne są produktem uzyskiwanym w procesie obróbki ropy naftowej, czyli surowca nieodnawialnego, którego zasoby sukcesywnie maleją. Tworzywa sztuczne niemal nie ulegają biodegradacji, a ich spalanie niesie za sobą katastrofalne w skutkach konsekwencje dla środowiska naturalnego Z tego względu bardzo istotne jest poddawanie produktów wykonanych z tworzyw sztucznych recyklingowi na masową skalę.

Czytaj także: Na czym polega recykling metali nieżelaznych na http://perfectlife.pl/na-czym-polega-recykling-metali-niezelaznych/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *