Pozyskiwanie finansowania dla startupu – główne narzędzia

Artykuł sponsorowany.

Pozyskiwanie finansowania to proces, z którym łączą się znaczące przygotowania po stronie założyciela startupu. Inwestorzy oczekują, że proces ten będzie dostosowany do ich sposobu działania, a w tym do sprawnego przekazywania informacji o projekcie. Brak przygotowania w tym zakresie po stronie założyciela startupu może być ocenione przez inwestora negatywnie. Z tej perspektywy, kluczowe jest rzetelne opracowanie materiałów i dokumentów dla inwestora.

Pozyskiwanie finansowania opiera się na następujących kluczowych narzędziach:

  • teaser inwestycyjny,
  • prezentacja (pitch-deck),
  • model finansowy.

Poniżej opiszę każde z tych narzędzi.

Tematowi pozyskiwania inwestora poświęciłem wiele tekstów na moim blogu, który znajdziesz pod adresem www.private-equity.pl . Znajdziesz tam również teksty, których tematem jest sprzedaż firmy i wycena firmy.

Pozyskiwanie finansowania zaczyna się od teasera inwestycyjnego

Teaser inwestycyjny to najważniejsze narzędzie pierwszego kontaktu z inwestorem Venture Capital. Na nie więcej niż dwóch stronach, materiał ten powinien opisywać kluczowe obszary projektu. Teaser inwestycyjny najczęściej przesyła się do inwestora za pomocą poczty elektronicznej.

Celem tego materiału jest umożliwienie wstępnego zapoznanie się inwestora z projektem. Z tej perspektywy, rola tego narzędzia jest niezwykle istotna.

Teaser inwestycyjny musi na tyle zainteresować inwestora, aby zgodził się on umówienie spotkania w celu szerszego zapoznania się z projektem. Pozyskiwanie finansowania skończy się na tym etapie, jeśli inwestor, po lekturze teasera inwestycyjnego, nie wykaże dalszego zainteresowania projektem.

Prezentacja inwestorska, czyli pitch-deck

Prezentacja inwestorska to narzędzie, które wykorzystuje się przede wszystkim podczas pierwszego spotkania z inwestorem. W założeniu, nie powinna ona zawierać zbyt dużo treści, ponieważ to założyciel startupu ma opowiedzieć o projekcie.

Prezentację wykorzystuje się w praktyce zamiennie z teaserem inwestycyjnym. W takim przypadku, dokument ten powinien zawierać znacząco więcej tekstu. Taka prezentacja nie powinna być dłuższa niż kilkanaście stron.

Prezentację inwestorską określa się często jako pitch-deck. Prezentację można przygotować za pomocą wielu aplikacji. Wielu założycieli wykorzystuje takie programy jak: Microsoft PowerPoint, Google Slides, Visme, Prezi czy SlideDog.

Model finansowy

Model finansowy to kluczowe narzędzie umożliwiające dokonanie pogłębionej analizy projektu przez inwestora VC. Przedstawia on przede wszystkim model biznesowy firmy, czyli sposób funkcjonowania firmy, osiągania przychodów oraz strukturę kosztów.

Dodatkowo, narzędzie to zawiera kilkuletnie prognozy, które w sposób szczegółowy przedstawiają rozwój startupu. Z modelu finansowego powinna również wynikać kwota zapotrzebowania na kapitał od inwestora.

Do opracowania modelu wykorzystuje się arkusz kalkulacyjny, stosując takie jak programy jak: Microsoft Excel, Google Workspace czy LibreOffice.

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting. Prowadzi specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców w takich obszarach jak sprzedaż firmy, wycena firmy i pozyskiwanie finansowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *