Inwestowanie w spółki dywidendowe

Dlaczego warto inwestować w spółki dywidendowe?

Artykuł sponsorowany.

Przy inwestowaniu giełdowym większość inwestorów w Polsce jest nastawionych na spekulowanie cenami akcji, co wiąże się z koniecznością ciągłego śledzenia notowań oraz dokonywania w odpowiednich momentach sprzedaży lub zakupu akcji. Jednak nie tylko w ten sposób można zarabiać na inwestycjach na giełdzie papierów wartościowych.

Można to robić także przy pozyskiwaniu zysku pasywnego. Jak to możliwe? Umożliwiają to spółki dywidendowe. Czym one są i dlaczego zyskują one na swojej popularności?

Spółki dywidendowe, czyli jakie?

Źródłem zysku inwestora z tytułu podejmowanych inwestycji giełdowych jest nie tylko różnica pomiędzy ceną zakupu i sprzedaży akcji danych spółek. Może nim być również dywidenda, czyli część zysku netto wypłacanego przez spółkę każdemu akcjonariuszowi z osobna w formie gotówkowej. Spółki dywidendowe to takie, które dzielą się swoim zyskiem raz do roku, czyli po prostu wypłacają dywidendę. Jej wysokość uzależniona jest od wysokości zysku i tego, jaka jego część właściwie zostanie przeznaczona na wypłaty dla akcjonariuszy.

Spółkami dywidendowymi mogą być wyłącznie spółki akcyjne i komandytowo-akcyjne. Najlepiej inwestować w akcje tych spółek, które wypłacają dywidendę regularnie, od co najmniej kilku lat. Stanowi ona prawdziwą zachętę do prowadzenia inwestycji giełdowych.

Jak wybrać spółki do inwestowania?

Inwestor dysponujący wolnym kapitałem może zdecydować się na zainwestowanie w akcje dowolnie wybranej spółki dywidendowej. Najbardziej racjonalnym parametrem wyboru takich akcji jest to, ile kosztują one na rynku oraz jaka jest stopa dywidendy wypłacanej przez spółkę. Natomiast nie ma co patrzeć na wysokość dywidendy, ponieważ ta zależy od wielu parametrów. Stopa dywidendy to stosunek jej wysokości przypadającej na każdą pojedynczą akcję do ceny rynkowej akcji. Jej wartość pokazuje też inwestorowi, jaki dochód może osiągnąć z tytułu zainwestowanego kapitału.

Jak dokonać zakupu akcji spółek wypłacających dywidendę?

Kupowanie akcji spółek dywidendowych właściwie nie różni się od tego, jak kupuje się akcje każdej innej spółki. By to zrobić, inwestor musi być posiadaczem rachunku maklerskiego, który można otworzyć w dowolnie wybranym domu maklerskim. Za jego pośrednictwem zleca się brokerowi zakup akcji wybranej spółki.

Dywidenda – zysk do dowolnej dyspozycji inwestora

Nikt nie narzuca inwestorowi, który jest właścicielem akcji spółki dywidendowej, co zrobić z zyskiem, jaki jest mu raz do roku wypłacany. Może go przeznaczyć na inne inwestycje, albo powiększać swój udział w kapitale danej spółki. Ma stały, stabilny zysk, choć jest on wypłacany tylko raz w roku. Jeśli go reinwestuje w tę samą spółkę dywidendową, będzie mógł liczyć na większą dywidendę przy następnym okresie rozliczeniowym, a kapitał zacznie być spłacany właśnie z takich zysków. Sprawdź: https://www.xtb.com/pl/edukacja/inwestowanie-w-spolki-dywidendowe

Należy też powiedzieć, że dywidendy są pewną formą zabezpieczenia inwestora przed inflacją. Pieniądz traci swoją siłę nabywczą w czasie, co oznacza, że jeśli dziś można kupić np. za 100 zł 10 sztuk produktu, to za rok niewykluczone, że w wyniku wzrostu jego cen będzie można za tę samą kwotę kupić tylko 9 produktów. Doświadczony inwestor, który ma w swoim portfelu inwestycyjnym akcje spółek dywidendowych wie, że dywidendy są zabezpieczeniem przed inflacją. Spółki działają w otoczeniu gospodarczym, więc podwyższają swoje ceny produktów i usług, przez co osiągają większe zyski i mogą wypłacać wyższe dywidendy. Rosną one proporcjonalnie o inflację, a w wielu przypadkach nawet jeszcze mocniej, dlatego mamy do czynienia z większymi zyskami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *