Katowice

Plan Katowice 2030 – priorytety w rozwoju gospodarczym miasta

Rozwój miasta to wielka szansa dla promocji przedsiębiorczości. Zwłaszcza wielkie aglomeracje, które przyciągają wielu inwestorów, mogą stworzyć realną szansę ożywienia gospodarczego dla macierzystych firm.

Rozwój miasta to wielka szansa dla promocji przedsiębiorczości. Zwłaszcza wielkie aglomeracje, które przyciągają wielu inwestorów, mogą stworzyć realną szansę ożywienia gospodarczego dla macierzystych firm.

Strategia rozwoju miasta – Katowice 2030

Katowice w ostatnich latach znacznie intensyfikują działania służące poprawie jakości życia mieszkańców i rozwojowi gospodarczemu. Rada Miasta Uchwałą z dnia 17 grudnia 2015 r. przyjęła Strategię Rozwoju „Katowice 2030”.

Plan koncentruje się na rozwoju miasta w 4 obszarach:

  • jakość życia,
  • przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy,
  • metropolitalność i obszar śródmiejski,
  • transport i logistyka miejska.

W ramach tych pól strategii położono nacisk m.in. na rozwój standardów usługowych oraz pogłębienie silnej pozycji Katowic jako ośrodka gospodarczego i centrum biznesowo-finansowego Metropolii Górnośląskiej.

Plan „Katowice 2030” w obszarze przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego to przede wszystkim wsparcie dla rodzimych przedsiębiorstw średniej wielkości, zdolnych do ekspansji na rynki zagraniczne. Zakłada również promocję rozwoju technologii i wyspecjalizowanych usług biznesowych. To także wsparcie dla mikro- i małych firm w środowisku lokalnym.

Jak widać możliwości są ogromne bez względu na wielkość i zakres prowadzonego biznesu.

Usługi dla biznesu

W tak skonstruowaną Strategię Rozwoju Miasta doskonale wpisuje się działalność usługowa i konsultingowa, jak np. obsługa księgowa firm w Katowicach. Zaplecze profesjonalnych usług dla biznesu będzie niezbędne, aby założone w strategii plany mogły zostać zrealizowane. W mieście takim jak Katowice biuro rachunkowe powinno świadczyć już nie tylko usługi związane z prowadzeniem ksiąg, przygotowaniem zeznań czy obsługą kadrową, ale również profesjonalne usługi doradcze. W strategii rozwoju miasta nacisk położono na przyciągnięcie inwestorów większego kalibru, nie zapominając też o szansach na dynamiczny rozwój mniejszych firm. Wzrasta zapotrzebowanie na fachową obsługę finansową, kadrową, płacową, usługi doradztwa księgowego, podatkowego.

Outsourcing księgowy

Outsourcing rachunkowości zyskuje zainteresowanie rodzimych, ale również zagranicznych firm, które zwracają się po pomoc do takich podmiotów jak biuro rachunkowe.

Obsługa księgowa firm w Katowicach zyskuje na znaczeniu głównie w przypadku wsparcia firm zagranicznych, które, aby zbudować swoją pozycję na rynku, potrzebują silnego zabezpieczenia w postaci fachowej księgowości i doradztwa. Mogą wtedy cały swój potencjał włożyć w budowanie stabilności i rozwoju swojego statusu gospodarczego w regionie. Zapewniona stabilna obsługa finansowa to również oszczędność kosztów, które mogą zostać przerzucone na inne obszary działalności firmy.

Rozwój aglomeracji Katowic z ukierunkowaniem na metropolitalność miasta to na pewno szansa dla przedsiębiorczości. Włodarze, chcąc podkreślić znaczenie gospodarcze miasta i regionu, podjęciem strategii nakreślili kierunki intensyfikacji działań na kolejne dziesięciolecie. Dalszy wzrost gospodarczy aglomeracji wydaje się być jedynie kwestią czasu.

Źródło: Mddp-outsourcing.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *