Gwarancja

Obsługa gwarancyjna jako element kompleksowej obsługi technicznej obiektów

Nawet najbardziej przemyślane i dokładnie zaplanowane zakupy nie są w stanie zapewnić stuprocentowej satysfakcji i bezawaryjnego działania. Oczywiście, sumienne podejście przy wyborze konkretnych rozwiązań, elementów instalacji czy systemów, minimalizuje ryzyko nabycia wadliwego produktu, ostatecznie jednak zawsze należy mieć na uwadzę i taką opcję, że konieczne będzie wdrożenie procedur związanych z reklamacją i wymianą wadliwego rozwiązania.

Do zadań związanych z obsługą techniczną budynków zalicza się następujące działania:

 • analiza stanu faktycznego instalacji i systemów, ocena ich stopnia zużycia, oszacowanie ryzyka wystąpienia usterki,
 • przygotowanie projektów zmian mających na celu podniesienie wydajności danej instalacji, a co za tym idzie użyteczności samego obiektu,
 • wybór konkretnych rozwiązań, ze wskazaniem producentów podzespołów i wykonawców systemów, instalacji lub ich elementów,
 • nadzór nad pracami związanymi z implementacją zmian, kontrola ich prawidłowego wykonania, a także bieżące monitorowanie pracy.

Wszystkie te zadania wiążą się z jeszcze jednym, niezwykle istotnym elementem, jakim jest obsługa gwarancyjna. W przypadku obsługi technicznej budynków, zagadnienie to staje się niezwykle skomplikowane, a jego obsługa wymaga sporego doświadczenia i wzorowej organizacji.

Gwarancja, najprościej rzecz ujmując, jest dobrowolnym zobowiązaniem producenta sprzętu lub wykonawcy danej usługi, że dostarczone przez niego rozwiązania będą spełniać określone parametry przez ściśle wyznaczony okres czasu. Nakłada ona na producenta lub wykonawcę usługi szereg obowiązków, z których najważniejsze z punktu widzenia klienta to te, które powstają w momencie, gdy dochodzi do sytuacji niezgodności “produktu” z umową (np. odmienne od deklarowanych parametry pracy, awaria, nadmierne zużycie elementów itp.).

Obowiązki wynikające z umowy gwarancyjnej obejmują między innymi następujące zagadnienia:

 • strony umowy, których będą dotyczyć zawarte uzgodnienia,
 • czas trwania gwarancji oraz obszar na którym ona funkcjonuje,
 • formę realizacji gwarancji, a w szczególności: sposób usunięcia usterki – naprawa lub wymiana elementu, czas na rozpatrzenie gwarancji i wdrożenie procedur mających na celu usunięcie danej wady.

Wszystko o czym wyżej wspomniano nabiera zupełnie nowego ciężaru gatunkowego w kontekście obsługi technicznej nieruchomości. Każdy, nawet najmniejszy budynek to skomplikowany “ekosystem”, gdzie działanie poszczególnych instalacji wywiera wpływ na całościowe funkcjonowanie obiektu.

Gwarancja nakłada obowiązki nie tylko na dostawcę produktów czy usług, ale również na klienta

W przypadku systemów i instalacji budynkowych, aby zachować prawo do gwarancji, bardzo często konieczne jest wykonywanie zalecanych przez producenta przeglądów i konserwacji. Nawet w przypadku niewielkich obiektów mieszkalnych, może stanowić to spore wyzwanie, jednak gdy w grę wchodzą nowoczesne budynki biurowe, obiekty usługowo-handlowe lub zakłady produkcyjne, zagadnienie to staje się niezwykle skomplikowane.

Dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku skorzystanie z usług firm specjalizujących się w obsłudze technicznej budynków. Dzięki temu odpowiedzialność za obowiązki leżące po stronie użytkownika systemów objętych gwarancją będzie leżeć w gestii wyspecjalizowanego podmiotu i to on będzie w imieniu właściciela nieruchomości realizował wszelkie procedury związane z gwarancją (zarówno jej utrzymaniem jak i wykonaniem postanowień).

Rozpatrując korzyści jakie płyną z korzystania z usług firm zajmujących się obsługą techniczną budynków w kontekście obsługi gwarancyjnej, nie wolno zapominać o kluczowym czynniku jakim jest czas. Nawet mała usterka, a tym bardziej poważna awaria, mogą zakłócić lub wręcz sparaliżować działanie danego obiektu. Wiąże się to bezpośrednio z lawinowo rosnącymi kosztami. Dlatego w interesie właściciela nieruchomości jest jak najszybsze usunięcie awarii i załatwienie wszystkich spraw wynikających z korzystania z ewentualnych gwarancji. Znajomość obiektu od strony technicznej, dostęp i nadzór nad dokumentacją, wiedza na temat rynku produktów i usług oraz kontakty w branży to czynniki, które pozwolą podmiotowi sprawującemu nadzór techniczny nad danym obiektem na maksymalnie szybkie rozwiązanie problemu.

Firma zajmująca się serwisem technicznym zadba o każdy etap realizacji gwarancji m.in.:

 • identyfikacją niezgodności w działaniu systemów i instalacji,
 • zgłoszeniem awarii, kontaktem z serwisem gwarancyjnym,
 • nadzorem nad dotrzymaniem terminów i prawidłowości wykonanych napraw,
 • zadbaniem o prawidłowe uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Wszystkie powyższe zadania są realizowane przez firmę ETSerwis. Szczegółowa oferta z opisem poszczególnych elementów jest dostępna na stronie: https://etserwis.pl/#obsluga-techniczna-nieruchomosci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *