Mężczyźni sa na kursie ładowarek teleskopowych

Kurs na ładowarki teleskopowe – wymagania, zakres szkoleń i uprawnienia

Ładowarki teleskopowe to maszyny, które są kupowane lub wynajmowane przez firmy działające w różnych branżach. Najczęściej wykorzystuje się je w przemyśle budowlanym i rolnictwie, ale mogą ułatwić również prace komunalne, ogrodnicze, prowadzone na lotniskach, w kopalniach czy stolarniach. Do obsługi ładowarek teleskopowych należy mieć odpowiednie kwalifikacje. Jakie uprawnienia są wymagane? W jaki sposób da się je zdobyć? Czy istnieją przeciwwskazania do pracy na ładowarkach?

Ładowarki teleskopowe ze zmiennym wysięgiem, czyli wózki widłowe specjalizowane, to maszyny przeznaczone do transportu materiałów zarówno stałych np. bel siana, desek, worków big-bag, elementów betonowych, palet oraz szyb, jak i sypkich, np. piasku, żwiru, ziaren lub ziemi, ale nie tylko. Dzięki dodatkowemu osprzętowi mogą szybko zamienić się w żurawiki, podnośniki koszowe, kosiarki, zamiatarki czy pługi. To sprawia, że są doceniane przez firmy działające w różnych branżach, zwłaszcza takie, które na co dzień potrzebują kilku maszyn, ale mogą je zastąpić jedną – ładowarką.

Rodzaje ładowarek teleskopowych

Istnieją dwa rodzaje ładowarek teleskopowych: ładowarki sztywne oraz ładowarki obrotowe. Podstawowa różnica pomiędzy tymi dwoma typami polega na ruchomości kabiny operatora. W przypadku ładowarek sztywnych nazywanych inaczej czołowymi kabina pozostaje nieruchoma – jest na stałe umieszczona na platformie, zaś w przypadku ładowarek obrotowych może się obracać o 360 stopni. Zarówno ładowarki teleskopowe obrotowe, jak i sztywne mają duży udźwig – obrotowe średnio do 5 ton a sztywne nawet do 20 ton oraz kilkudziesięciometrowe wysięgi. To, który rodzaj maszyny wykorzystuje się w danej firmie, zależy od konkretnych potrzeb.

Ładowarka teleskopowa

Kurs na ładowarki – wymagania

Jakie wymagania trzeba spełnić, żeby móc przystąpić do kursu na ładowarki teleskopowe? Tak naprawdę trzy podstawowe. Mieć ukończone minimum 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe oraz brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na tego typu maszynie. Przeciwwskazaniem do obsługi ładowarki są m.in. niektóre choroby przewlekłe takie jak padaczka czy cukrzyca, choroby psychiczne oraz poważne wady wzroku.

Czego można nauczyć się na kursie?

Jak wygląda kurs na ładowarki teleskopowe? Kurs obejmuje zarówno informacje teoretyczne, jak i praktykę. W trakcie zajęć poznaje się zasady eksploatacji i obsługi ładowarek, zachowania zgodne z BHP, rodzaje uprawnień, klasyfikację wózków jezdniowych oraz inne wiadomości niezbędne do pracy na tego typu maszynach. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe niezbędne do przygotowania się do egzaminu.

Uprawnienia na ładowarki teleskopowe

Żeby móc kierować ładowarką teleskopową należy po ukończeniu kursu – i zazwyczaj zdaniu egzaminu wewnętrznego – podejść do egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. To ten organ odpowiada za wydawanie uprawnień I WJO, czyli na wózki jezdniowe specjalizowane. Pozytywne zakończenie egzaminu przed UDT skutkuje uzyskaniem uprawnień ważnych bezterminowo na terenie całego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *