Znak wskazujący wyjście

Kluczowe znaczenie pasywnej ochrony przeciwpożarowej

Myśląc o zabezpieczeniu budynków przed ogniem, trzeba uwzględnić nie tylko aktywne systemy, jak czujniki czy gaśnice, ale również te, których nie widać na pierwszy rzut oka. Pasywna ochrona przeciwpożarowa działa w celu powstrzymania i oddzielenia ognia oraz dymu, a także daje więcej czasu na ucieczkę z płonącego budynku.

Przegrody przeciwpożarowe

Przegrody przeciwpożarowe to obszar pasywnej ochrony, który odgrywa znaczącą rolę w minimalizowaniu rozprzestrzeniania się szkód i zwiększeniu bezpieczeństwa osób przebywających w budynku. Przegrody te, zwykle w ramie z formowanych na zimno stalowych prowadnic, przy prawidłowym montażu z blokadami ogniowymi, mogą zapewnić niezbędną ochronę. Dzielą nieruchomość na obszary, z których przejście płomieni i toksycznych związków, jakie wydzielają się podczas spalania, jest znacznie ograniczone lub całkowicie zniwelowane.

Co składa się na pasywną ochronę przeciwpożarową?

Krytycznym elementem każdego systemu przeciwpożarowego są materiały stosowane do uszczelniania otworów i połączeń. Po prawidłowym zainstalowaniu produkty te działają w połączeniu z innymi elementami, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, dymu i gazów.

Tradycyjne materiały stosowane w pasywnych systemach przeciwpożarowych obejmują: 

  • farby,
  • spraye,
  • urządzenia mechaniczne,
  • materiały pęczniejące,
  • bloki piankowe.

Jednak całkowitej ochrony przeciwpożarowej nie można osiągnąć przy użyciu pojedynczego produktu. Dlatego podczas projektowania i określania ochrony pasywnej należy zastosować podejście systemowe, łączące kilka różnych typów zabezpieczeń.

Więcej o informacji pasywnej ochronie przeciwpożarowej można znaleźć na stronie https://www.promattop.pl/pl-pl/biuro-projektowo-inzynierskie/projektowanie/systemy-zabezpieczen-pasywnych-przegrody-przeciwpozarowe.

Zintegrowane systemy ogniochronne

Jedną z ostatnich innowacji w zakresie pasywnej ochrony przeciwpożarowej jest integracja pęczniejących materiałów na elementach szkieletowych. Produkty te pomagają budowniczym i projektantom w określeniu rozwiązań montażowych zarówno dla ukrytych, jak i odsłoniętych elementów budynku, w których wymagana jest wysoka odporność na ogień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *