Mężczyzna wydający pieniądze na kobietę

Kiedy można wystąpić do sądu o podniesienie wysokości alimentów?

Sprawa rozwodowa i ustalanie wysokości alimentów nigdy nie należą do łatwych sytuacji, dlatego w trosce o swój spokój i nie narażanie się na niepotrzebne stresy lepiej skorzystać chociażby z porady prawnej w kancelarii adwokackiej. Sprawy alimentacyjne należą do głównych działań adwokata, który jest biegły w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Kiedy można wystąpić do sądu o podniesienie wysokości alimentów?

Skierowanie sprawy do sądu o podniesienie wysokości alimentów na małoletnie dzieci jest możliwe w określonych okolicznościach. Jak wiadomo ich wysokość zależy od potrzeb dzieci, które zmieniają się wraz z rozwojem ich kształcenia, stanem zdrowia itp. Z drugiej strony sąd uzależni wydanie decyzji od możliwości zarobkowych rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów?

Kancelaria adwokacka do prowadzenia spraw alimentacyjnych wyznacza adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym, który zna wszystkie kruczki prawne mogące przynieść pozytywne rozwiązanie. Jeżeli sytuacja rodzica łożącego na utrzymanie dzieci zmieniła się i osiąga on większe dochody, można ubiegać się o podniesienie alimentów. W przypadku, gdy rodzic nie chce wykazać większych dochodów, adwokat może rozpocząć działania zmierzające do ujawnienia prawdziwych jego zarobków. Trzeba również wiedzieć, że w przypadku utraty pracy przez rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów, może on wystąpić do sądu o uchylenie obowiązku alimentacyjnego.

Kto jest obciążany obowiązkiem alimentacyjnym?

Obowiązek płacenia alimentów nie wiąże się tylko z utrzymaniem dzieci, ale również osób z rodziny, które nie są w stanie zapewnić sobie bytu. Do płacenia alimentów mogą być pociągnięci krewni w linii prostej to znaczy dziadkowie i wnuki, rodzeństwo naturalne i przyrodnie. W przypadku małoletnich dzieci, które nie są w stanie same zarobić na swoje utrzymanie obowiązek alimentacyjny jest obligatoryjny. W przypadku osób dorosłym dotyczy on przypadków, które wskazują, że żyją one w niedostatku. Jeżeli przyczyną ich trudnej sytuacji jest narkomania lub alkoholizm można uchylić się od płacenia alimentów.

Sprawy alimentacyjne to proces złożony wymagający wiedzy prawniczej, dlatego zarówno osoby uprawnione jak i zobowiązane mogą skorzystać z pomocy adwokata. Czasami wystarczy sama konsultacja lub sporządzenie niezbędnej dokumentacji, jednak w sprawach trudniejszych warto wynająć adwokata do reprezentowania swoich interesów w sądzie. W trakcie porady prawnej w kancelarii adwokackiej można się dowiedzieć, że roszczenia alimentacyjne po trzech latach ulegają przedawnieniu, dlatego trzeba wstąpić o alimenty tylko na trzy lata do tyłu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *