Strzelba myśliwego

Jak zostać myśliwym? Egzamin oraz wymogi

Wiele osób marzy o rozpoczęciu przygody związanej z łowiectwem. Myśliwi spędzają całe dnie na łonie natury i dbają o równowagę w przyrodzie. A co trzeba więcej niż świeże powietrze i ciekawe hobby? W dzisiejszym artykule dowiecie się, jakie są wymagania na myśliwego oraz jak wyglądają egzaminu łowieckiego. Zapraszamy do lektury!

Kto może zostać myśliwym?

Polski Związek Łowiecki (PZŁ) zrzesza wszystkich myśliwych oraz koła łowieckiego z całej Polski. Każda osoba, które chcę zostać myśliwym musi spełnić kilka podstawowych warunków, które pozwolą jej podejść do egzaminu łowieckiego:

  • pełnoletniość (w dniu podejścia do egzaminu);
  • polskie obywatelstwo;
  • kandydat nie może być karany za przestępstwa wymienione w prawie łowieckim;
  • odbyty roczny staż w kole łowieckim.

Powyższe warunki stanowią minimum, które pozwala na przystąpienie do egzaminu, który organizowany jest kilka razy do roku przez Polski Związek Łowiecki. Po zaliczenie egzaminu, kandydat zostaje pełnoprawnym członkiem PZŁ i otrzymuje legitymację myśliwego.

Jak wygląda egzamin na myśliwego?

Testy PZŁ składają się z trzech etapów. Każdy z nich musi zostać zaliczony, niezaliczenie pierwszego etapu uniemożliwia podejście do drugiego i podobnie jest również z trzecim etapem. Każdy etap musi zakończyć się otrzymaniem pozytywnego wyniku.

Po zaliczeniu egzaminu pozostaje jeszcze wyrobić pozwolenie na broń.

Opracowane arkusze wraz z odpowiedziami na egzamin znajdziecie na tej stronie https://odpowiedzi.com.pl/home/22-testy-mysliwskie-z-odpowiedziami.html.

Test wiedzy łowieckiej

Arkusz składa się ze 100 pytań zamkniętych z czterema możliwymi odpowiedziami – A, B, C lub D. Tylko jedna z nich może być poprawna. 70% z nich dotyczy ogólnej wiedzy o łowieckie, a kolejne 30% bezpieczeństwa.

Jaką wiedzę trzeba przyswoić przed egzaminem?

  • Zasady bezpieczeństwa przed, w trakcie i po polowaniu;
  • Wiedza ogólna dotycząca łowiectwa.

„Nasze opracowane testy łowieckie wraz z odpowiedziami pomogły już wielu kandydatom w zaliczeniu egzaminów łowieckich. To ogromna pomoc w trakcie nauki, która pozwala zapoznać się z pytaniami egzaminacyjnymi i utrwalić wiedzę” – podkreślają specjaliści ze strony Odpowiedzi.com.pl.

Egzamin ustny z wiedzy o łowiectwie

Przygotowałeś się do egzaminu pisemnego? Jeżeli tak, to nie będziesz miał żadnych problemów z zaliczeniem części ustnej. Niewiele różni się od części pisemnej.

Egzamin strzelecki

Celne strzelanie to jedna z koniecznych umiejętności jaką musi posiąść każdy myśliwy. Nauka w kole łowieckim przysposobi Was do zaliczenia egzaminu strzeleckiego.

Jak wygląda egzamin?

  • Strzelanie do rzutek – 4/10 prób celnych daje pozytywny wynik.
  • Ruchoma makieta zająca – 4/10 prób celnych daje pozytywny wynik.
  • Makieta jelenia – 3/5 prób celnych daje pozytywny wynik.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *